Historik

Våren 1946 så vaknade tanken till liv om att bilda en cykelklubb på Skoghall. Det fanns nämligen ett antal aktiva cyklister bosatta på orten, tävlande för andra klubbar. Man föreslog därför för de aktiva från Skoghall att man skulle bilda en egen cykelklubb. På hösten samma år tog man beslutet om att klubben skulle få namnet Skoghalls Cykelklubb. 

 

Många stora arrangemang har genomförts och många segrar har vunnits på tävlingsbanan av våra aktiva cyklister under åren såsom SM, NM, VM och OS medaljer.

 

Framtiden den har vi själva i våra händer. Vi skall fortsätta den inslagna vägen att ha kul och att allt vi gör är lustfyllt men med ett stort kunnande och engagemang och att det sker för Skoghalls CK Hammarös bästa - vi skall fortsätta att stå på tå när det gäller. Ett vinnande lag bygger inte på en eller flera spelare, en styrelse nej, det bygger på ALLAS engagemang, framtidstro och kampvilja, detta oavsett funktion. Så håll kedjan smörjd!

Sponsorer