Styrelsen

Medlemmar i styrelsen just nu är:

 

Ordförande:
Siv-Inger Rådström

 

Sekr:
Anna Skoog

 

Kassör:
Hans Peter Lindström

 

Ledamöter:
Petra Jonsson
Kim Wallin
Fredrik Öhrling
Krister Lergård
Mikael Wegerstedt.

Sponsorer